Добитници Доситејеве повеље

ПУ „Радост“ из Нових Бановаца последњих пет година интензивно ради на унапређивању инклузивног приступа и јачању професионалних капацитета запослених за примену нове програмске концепције „Године узлета“.

Установа посебну пажњу посвећују психосоцијалној подршци родитељима деце са сметњама у развоју кроз организовање групе за подршку у којој су родитељи ко-водитељи радионица.

У циљу веће видљивости особа са инвалидитетом и сметњама у развоју и обезбеђивања шире подршке у заједници, установа је активан учесник и домаћин промотивних активности, а у сарадњи са колегама из других предшколских установа подстиче отворен је дијалог о раду тимова за инклузивно образовање, улози родитеља и значају повезивања и хоризонталне размене међу установама.

Предшколска установа, са циљем активнијег учешћа родитеља у иницирању промена и спровођењу акција реализује различите пројекте и једна је од шест установа која учествује у документовању примера добре инклузивне праксе у оквиру пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања.

Scroll to Top