Документи

Јавне набавке

План јавних набавки за 2020. годину

ЈНМВ 1-2020 – Набавка услуга социјалне заштите – Лични пратилац деце са посебним потребама

 1. Позив ЈНМВ 1-2020
 2. Конкурсна документација- Лични пратилац деце 04.02.2020 ПУ Радост Нови Бановци
 3. Одлука о обустави поступка ЈНМВ 1-2020-1
 4. Oбавештење о обустави п. ЈНМВ 1-2020

ЈНМВ 2-2020 – Услуга инспекције и анализе – Санитарни преглед запослених, прегледи радних површина, руку запослених, посуђа и хране

 1. Позив ЈНМВ 2-2020
 2. Конкурсна документација ЈНМВ 2-2020 – 28.02.2020
 3. Одлука о додели уговора JNMV 2-2020-1
 4. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2-2020

ЈНМВ 3/2020-Набавка и испорука електричне енергије

 1. Позив ЈНМВ 3-2020
 2. Конкурсна документација ЈНМВ 3-2020 14.04.2020
 3. Одлука о додели уговора ЈНМВ 3-2020-1.1.1

ЈНМВ-4/2020-Набавка материјала за одржавање хигијене обликована у две партије

 1. Позив ЈНМВ 4-2020
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 4-2020 хигијена 17.06.202
 3. Обавештење о закљученом уговору Партија 1-ЈНМВ 4-2020
 4. Обавештење о закљученом уговору Партија 2-ЈНМВ 4-2020

Остали документи

Позовите нас

+381 22 340 983
+381 22 340 002

Пишите нам

radostpu@gmail.com – вртић
dvsarapasandra@gmail.com – директор

Scroll to Top