Обавештење за родитеље

Прелиминарни резултати конкурса биће објављени на сајту вртића 28.04.2023. године, као и на огласној табли у централном објекту „ Жирафица“ Бановци Дунав.

Родитељ односно други законски заступник детета које није уписано може да упути приговор  ради преиспитивања одлуке Комисије у року од 8 дана од дана истицања спискова  у писменој форми, уз навођење имена и презимена детета, датума рођења детета, адресе и контакт тел. подносиоца.  

Scroll to Top