Објекат „Маза и Луња“, Нови Бановци

Објекат је адаптиран за потребе вртића, налази се у непосредној близини објекта „Жирафица“.

Има три васпитне групе, од којих је једна јаслена (1-3), и две групе целодневног боравка (3-6), обе мешовите према узрасту. Све три групе су целодневног боравка.

Укупан број деце је 47.

Запослене су 2 медицинске сестре-васпитача, 4 васпитача и 2 лица техничког особља.

У објекту је стављен акценат на грађење квалитетних односа и на вршњачко учење између свих узрасних група. Овакав приступ у досадашњем раду дао је значајне резултате. Деца и васпитачи овог објекта корсите све ресурсе централног објекта, као и све могућности које пружа стамбено насеље Каблар.

Позовите нас

+381 22 340 983
+381 22 340 002

Пишите нам

radostpu@gmail.com – вртић
dvsarapasandra@gmail.com – директор

Scroll to Top