Објекат „Пчелица“, Сурдук

 
Овај објекат је увек био у склопу основне школе „Вера Мишчевић“ у Сурдуку, а од 1999. године вртић има посебан улаз и радну просторију. Простор овог објекта је око 50 квадрата и чине га: две собе, ходник и купатило. У овом објекту бораве деца од 3-6,5 година на четворочасовном боравку. Број деце се мења из године у годину, просечно их буде од 10-15. У објекту је запослена једна васпитачица и једна спремачица. 
Деца и васпитачица остварују активну сарадњу са школом ( ученицима, учитељима, наставницима, педагогом), месном библиотеком, домом културе,  КУД-ом, црквом, продавницама, занатлијама, сеоским домаћинствима. Река Дунав је важан ресурс за учење деце овог вртића. 

Позовите нас

+381 22 340 983
+381 22 340 002

Пишите нам

radostpu@gmail.com – вртић
dvsarapasandra@gmail.com – директор

Scroll to Top