Објекат „Жирафица“, Нови Бановци

Објекат „Жирафица“ је централни објекат, највећи објекат и са највећим смештајним капацитетима. У овом вртићу имамо 15 васпитних група, 4 јаслене групе (1-3 године) и 11 група узраста од 3-7 година. Групе су углавном мешовите према узрасту. Најстаријих група, предшколски узраст, има 3. Све групе су целодневног боравка. јалсе.4 јаслене групе (1-3). Укупан број деце у овом објекту је 364-оро.

У овом објекту ради  8 медицинских сестара-васпитача и 22 васпитача, сестра на ПЗЗ, 8 спремачица, 2 домара, 1 вешерка, 4 кувара и 4 сервирке, 1 возач.

У централном објекту су смештене службе: управа ПУ, рачуноводствена и правна служба и стручна служба.

Централна кухиња је смештена у овом објекту.

Објекат има велико двориште, веома инспиративно за боравак деце напољу, за игру и учење.

Од септембра месеца 2021. године овај вртић је ЈЕЗГРО промене у оквиру увођења нове програмске концепције „Године узлета“.

Постоје велике могућности сарадње са локалном заједницом, користе се сви ресурси, а псотоји вишегодишње искуство и пракса у том правцу. Тим овог објекта има значајна искуства у увођењу промена и постигнуте резултате у томе- златна медаља за квалитет новосадског сајма „Путокази“ за 2019 и 2021 годину, велики број стручних посета и реализованих хоризонталних размена у последњих десет година са ПУ из окружења,Србије и региона. Васпиатчи из овог вртића су редовно излагали на стручним скуповима и стручно усавршавали на бројним обукама и кроз учешће у пројектима. Сарадња са родитељима је годинама уназад базирана на заједничком учешћу и покретању промена и акција.

Позовите нас

+381 22 340 983
+381 22 340 002

Пишите нам

radostpu@gmail.com – вртић
dvsarapasandra@gmail.com – директор

Scroll to Top