Видљивост предшколске установе у локалној заједници

Видљивост предшколске установе у локалној заједници и промоција вредности на којима ослањамо наш програм, је један од приоритета у овом периоду.

Scroll to Top