header
ДОБРО ДОШЛИ У НАШ ВРТИЋ
Оснивање

ПУ „Радост“ Нови Бановци основана је 1986. године као друга предшколска установа на територији општине Стара Пазова.

Локације

ПУ „Радост“ у свом саставу има девет објеката у пет места: Нови Бановци, Стари Бановци, Бановци-Дунав, Белегиш и Сурдук.

Вртић за сву децу

Овим програмом нудимо могућност деци, која нису укључена у вртић, да се укључе у неки од програма које организујемо на недељном нивоу.

Ми бринемо о вашој деци свакога дана.

Установом руководи директор Сандра Сарапа. О свим питањима везаним за живот и рад Установе, реализацији плана, организацији васпитно-образовног рада, стручном усавршавању и др. договара се на стручним активима, педагошком колегијуму и васпитно-образовном већу. Установа заснива свој рад на Развојном плану– стратешки документ развоја Установе, Предшколском програму Установе, док је Годишњи план документ којим се операционализују задаци постављени у Развојном плану и Предшколском програму.

Наша предшколска установа се фокусира на оне правце развоја који у основи имају препознате потребе родитеља и деце у нашој локалној заједници, на добру и партнерску сарадњу са  локалном самоуправом, што је видљиво у активностима изградње нових вртића. Сарадња са родитељима је у нашој ПУ био један од приоритета. Родитељи наше установе су годинама уназад стекли место и улогу у планирању, реализацији и евалуацији наших програма.

Позовите нас

+381 22 340 983
+381 22 340 002

Пишите нам

radostpu@gmail.com – вртић
dvsarapasandra@gmail.com – директор

Scroll to Top