За родитеље и породицу

Нови број е-новина

Нови број наших е-новина прочитајте на ОВОМ

Види више

Ризница радости број 4

Ризницу радости, број 4 прочитајте на ОВОМ

Види више

Резултати конкурса за радну 2023/2024. годину

Резултате конкурса за радну 2023/2024. годину погледајте на

Види више

Обавештење за родитеље

Прелиминарни резултати конкурса биће објављени на сајту вртића 28.04.2023. године, као и на огласној табли у централном објекту „ Жирафица“ Бановци Дунав. Родитељ односно други законски заступник детета које није уписано

Види више

Позовите нас

+381 22 340 983
+381 22 340 002

Пишите нам

radostpu@gmail.com – вртић
dvsarapasandra@gmail.com – директор

Scroll to Top