О нама

ПУ „Радост“ Нови Бановци основана је 1986. године као друга предшколска установа на територији општине Стара Пазова. Прва предшколска установа је била „Полетарац“ која је основана 1973. године. Једна од специфичности општине Стара Пазова је управо постојање и деловање двеју предшколских установа на њеној територији.

ПУ „Радост“ у свом саставу има 9 објеката у 5 места: Нови Бановци, Стари Бановци, Бановци-Дунав, Белегиш и Сурдук. Васпитно-образовни рад у овим објектима ће се током 2019/20. године реализовати у 38 група.

Установом руководи директор Сандра Сарапа. О свим питањима везаним за живот и рад Установе, реализацији плана, организацији васпитно-образовног рада, стручном усавршавању и др. договара се на стручним активима, педагошком колегијуму и васпитно-образовном већу. Установа заснива свој рад на Развојном плану– стратешки документ развоја Установе, Предшколском програму Установе, док је Годишњи план документ којим се операционализују задаци постављени у Развојном плану и Предшколском програму.

Установа има радно време од 06:00 до 17:00 часова за целодневни боравак и од 08:00 до 12:00 часова за четворочасовни припремни предшколски програм. Радно време стручне службе вртића (логопед и педагог) је од 08:00 до 14:00 часова.

Оно по чему смо препознатљиви у окружењу јесте и наш програм „Вртић за сву децу“. Овим програмом нудимо могућност деци и родитељима деце из локалне заједнице, која нису укључена у вртић, да се укључе у неки од програма која организујемо на недељном нивоу.

Наша предшколска установа се фокусира на оне правце развоја који у основи имају препознате потребе родитеља и деце у нашој локалној заједници, на добру и партнерску сарадњу са  локалном самоуправом, што је видљиво у активностима изградње нових вртића. Сарадња са родитељима је у нашој ПУ био један од приоритета. Родитељи наше установе су годинама уназад стекли место и улогу у планирању, реализацији и евалуацији наших програма. Један од последњих програма подршке породицама јесте „Наша прича“ у оквиру којег пружамо подршку родитељима деце са сметњама у развоју.

Током школске 2018/19 године основан је Клуб родитеља и васпитача и на овај начин постали смо чланица Националне асоцијације родитеља и наставника која у основи има визију заједничког и партнерског рада на побољшању свих услова када је реч на свеукупном развију деце.

Дакле, наше јаке стране су: квалитет васпитно-образовног рада који има континуитет, осетљивост на потребе деце и родитеља у нашем окружењу, партнерска сарадња са свим сарадницима вртића, отвореност ПУ да направи промену када се развојно за то покаже потреба, изградња нових смештајних капацитета и савремена опремљеност која обезбеђује развијање жељених програма у раду са децом и колектив који је посвећен квалитету.

Додатне информације о нама, можете пронаћи на сајту Општинске управе Стара Пазова, као и на нашој Facebook страници.

Позовите нас

+381 22 340 983
+381 22 340 002

Пишите нам

radostpu@gmail.com – вртић
dvsarapasandra@gmail.com – директор

Scroll to Top