Објекат „Херој мајор Горан Савић“, Нови Бановци

Савремено грађен објекат у месту Нови Бановци, са 4 васпитне групе вртићког узраста и 2 групе јасленог узраста и са укупно 155-оро деце. Све групе су целодневног боравка. У објекту је 18 запослених, 9 васпитача, 4 медицинске сестре васпитача и 5 соба из техничког и кухињског сектора. Вртић чини значајан ресурс у овом месту спрам локалне заједнице и породице. Вртић је у сваком погледу интегрисан у свом окружењу јер су дугогодишње активности овог тима биле усмерене ка интензивној сарадњи са породицом и локалном заједницом. Интензивна сарадња је остварена са месном школом, установама културе, привредним субјектима, највише кроз истраживачке пројекте у раду са децом. Култура овог објекта ПУ“ Радост“ је базирана на тимском раду и вршњачком учењу између свих узрасних група. Овај вртић посећивале су многе предшколске установе, а неке од њих и по неколико пута, међу запосленима налазили своје менторе, носили са собом значајна икуства и нова сазнања о кавлитетној васпитно- образовној пракси у раду са децом. 

Позовите нас

+381 22 340 983
+381 22 340 002

Пишите нам

radostpu@gmail.com – вртић
dvsarapasandra@gmail.com – директор

Scroll to Top