Сајам образовања

На Сајму образовања и наставних средстава у Београду, на штанду Министарства просвете представили смо се са темом „Како укључити родитеље у живот вртића из дечје
перспективе“.
Деца су кроз игру и истраживање представила одговоре на ово питање-мапирала су места где би желела да се родитељи укључе у вртићу и на који начин. Деца су кроз
драматизацију представила своје замисли укључивања родитеља у живот вртића, цртали своја виђења, питали пролазнике, другу децу, помоћника министра, фотографисала
начине укључивања која би за њих била важна.
Уживали смо у дечијим компетенцијама!

Scroll to Top