Добитници Доситејеве повеље

ПУ „Радост“ из Нових Бановаца последњих пет година интензивно ради на унапређивању инклузивног приступа и јачању професионалних капацитета запослених за примену нове програмске концепције „Године узлета“. Установа посебну пажњу посвећују психосоцијалној подршци родитељима деце са сметњама у развоју кроз организовање групе за подршку у којој су родитељи ко-водитељи радионица. У циљу веће видљивости особа са […]