Вaжно обавештење – одлука о расписивању конкурса за упис деце у вртић

Конкурс за упис деце у радној 2023/2024. години реализоваће се од 20.03-14.04.2023. године.

Пријава на конкурс вршиће се исључиво електронским путем.

Све потребне информације биће Вам доступне на сајту вртића на страници упис.

За упис Вашег детета електронским путем у предшколку установу не морате достављати документа, јер се она аутоматски прибављају из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања. Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев преко Портала е Управе, предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко Портала о даљим корацима. На Порталу можете изабрати опцију да ли ће те обавештење примити на маил или путем СМС поруке.

Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Републике Србије.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите и др… предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем али је потребно да доставе додатну документацију на адресу електронске поште: radostpu@gmail.com којом доказује наведени статус. У колико родитељи нису у могућности да поднесу захтев путем електронске улуге потребно је да преузму захтев ( линк ) и доставе заједно са додатном документацијом на адресу електронске поште radostpu@gmail.com

За додатне информације можете нас контактирати сваког радног дана у периоду од 08-14 часова на број телефона 063/448027 Мирјана Растовић Келовић.

С поштовањем,

Уписна комисија ПУ „Радост“ Нови Бановци

Scroll to Top